Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde își stabilesc domiciliul

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România,
  • pașaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie,
  • actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine, original și copie,
  • certificatul de naștere, original și copie,
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie,
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie,
  • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie,
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie,
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie,
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate,

În situația în care solicitantul nu poate face dovada cetățeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcția Generală de Pașapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul că solicitantul este cetățean român.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătorești privind statutul civil al titularului, pronunțate în străinătate și investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse și legalizate.

Solicitantul a cărui naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române va solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori.

În situația în care numai unul dintre părinti își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătorești prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România, situație în care se depune o copie a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, irevocabilă, investita cu formulă executorie.

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People