Despre noi

Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 8/2005. Prin aceeași hotărâre au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statutul de funcții.

Baza legală

  • Ordonanța nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  • OUG nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată.

  • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozițiilor legale privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

  • Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.

  • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

  • Ordonanța nr. 41/2003 - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare.

  • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public.

Conducerea

  • Oláh-Badi Csaba, șef serviciu
  • Telefon: 0267 311 475
  • E-mail: contact@evpcv.ro

Audiențe

Luni, marți, miercuri: 10:00 – 12:00.

Înscrierile la audiențe se fac prin telefon nr. 0267 311 475, prin e-mail la contact@evpcv.ro, sau personal la sediul instituției.

Organizare

Regulamentul de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare se poate descărca în format PDF:

Regulament intern

Organigrama

Organigrama SPCJEP se poate descărca în format PDF:

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People