Despre noi

Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 8/2005. Prin aceeași hotărâre au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statutul de funcții.

Baza legală

  • Ordonanța nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  • OUG nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată.

  • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședinta și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil

  • Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.

  • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

  • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public.

Conducerea

  • Oláh-Badi Csaba, șef serviciu
  • Telefon: 0267 311 475
  • E-mail: contact@evpcv.ro

Audiențe

Luni, marți, miercuri: 10:00 – 12:00.

Înscrierile la audiențe se fac prin telefon nr. 0267 311 475, prin e-mail la contact@evpcv.ro, sau personal la sediul instituției.

Organizare

Regulamentul de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare se poate descărca în format PDF:

Regulament intern

Organigrama

Organigrama SPCJEP se poate descărca în format PDF:

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People