Rólunk

A Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat 2005 március 9-én alakult a Megyei Tanács 2005/8-as számú Határozata értelmében. Ezen határozat jóváhagyta az Országos Személynyilvántartó Felügyelőség által véleményezett Szervezési és működési szabályzatot, hivatal szervezeti vázlatát és státusjegyzékét.

Közérdekű információk

A Kovászna megyei személynyilvántartó közszolgálat irodáinak épülete
A Kovászna megyei személynyilvántartó közszolgálat irodáinak épülete

Az intézmény címe

520055 Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye

Kós Károly utca, 21-23 szám

Vezetőség

Iroda-vezető: Oláh-Badi Csaba – 0267 311 475, contact@evpcv.ro

Kapcsolattartó személy

Az 544/2001-es Törvényben előírt közérdekű információk szabad hozzáféréséért felelős személy:

Apostol Nicoleta-Mihaela közhivatalnok – 0267 311 475, apostol.nicoleta@evpcv.ro

Nyitvatartás

Hétfő–péntek: 8:00–16:00.

Fogadóórák

Hétfő, kedd, szerda: 10:00–12:00.

A fogadóórákra feliratkozni a 0267 311 475-ös telefonszámon, e-mail-en a contact@evpcv.ro címen, vagy személyesen a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat székhelyén lehet.

Fellebbezési lehetőségek

A Megyei Személynyilvántartó Közszolgálatnak a közérdekű információkhoz való szabad hozzáféréssel kapcsolatos döntése megfellebezhettő a hivatal vezetőségénél.

Törvényes alap

  • A 372/2002-es Törvény által elfogadott, 2001/84 számú Rendelet a kommunitáris személynyílvántartási közszolgálatok létesítéséről, zervezéséről és müködéséről, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel

  • A 2005/290-ös Törvény által módositásokkal és kiegészitésekkel elfogadott 2005/97-es számú Sürgösségi Rendelet a román állampolgárok nyjlvántartásáról, akóhelyéről, tartózkodási helyéről, és személyazonossági okmányairól

  • 2006/1375 számú Kormányhatározat a román állampolgárok nyílvántartásával, állandó lakhelyével, tartózkodási helyével, személyazonossági igazolványával kapcsolatos törvényes rendelkezések egységes alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyására

  • Az utólag módosított és kiegészített 2003/323 számú Törvény által jóváhagyott 2003/41 számú Rendelet a nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív úton való megváltoztatásáról

  • 1996/119 számú Törvény az anyakönyvi okiratokról

  • 2011/64 számú Kormányhatározat az anyakönyvi okiratokra vonatkozó előírások egységes alkalmazásával kapcsolatosan

  • 2001/677 számú Törvény a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terén

  • 2001/544 számú Törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről

Az intézmény költségvetése

2015-ös év

Személyzeti költségek300.000 lej
Javak és szolgáltatások104.000 lej
Beruházási költségek10.000 lej
Összesen414.000 lej

A köztisztviselők etikai kódja

A köztisztviselők etikai kódja letölthető PDF-formátumban:

Az intézmény feladatai

Az intézmény feladatai l

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat letölthető PDF-formátumban:

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Snippet #declaratii-de-avere-si-de-interese

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județul Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People