Acte de identitate

În această secțiune regăsiți toate informațiile necesare eliberării, schimbării sau înscrierii mențiunilor în actele de identitate, de asemenea puteți descărca formularele necesare în scopul imprimării și întocmirii lor.

Instituția noastră nu emite cărți de identitate și nu efectuează programări în vederea depunerii cererilor pentru emiterea cărților de identitate.

Pentru aceste informații vizitați pagina serviciilor locale.

Contravaloarea actelor de identitate în valoare de 7 lei se achită la Direcția de Impozite și Taxe Locale a fiecărei primării care are în subordine un serviciu local de evidență a persoanelor.

Eliberarea sau schimbarea cărții de identitate

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate se efectuează în următoarele situații:

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People