Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul,
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie,
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie,
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie,
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate,

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People