Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
  • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul,
  • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie,
  • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă sau certificatul de divorț, după caz, original și copie,
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie,
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie,
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie,
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People