A külföldön kiállított anyakönyvi bizonyítvány átírása

A román állampolgároknak külföldön, az illetékes helyi hatóságok által kibocsátott anyakönyvi okiratait kötelező módon, az országba visszaérkezéstől, vagy az anyakönyvi bizonyítvány, vagy kivonat megkapásától számítva 6 hónapon belül át kell íratniuk a román anyakönyvi nyilvántartásba.

Az anyakönyvi bizonyítványok és anyakönyvi kivonatok átírása azon közigazgatási egység polgármesterének a jóváhagyásával történik ahová a kérvényező lakhelye szól, a Megyei Személynyilvántartási Közszolgálat előzetes láttamozása alapján.

Azon román állampolgárok esetében, akiknek nem volt soha romániai lakhelyük, az anyakönyvi bizonyítványok és anyakönyvi kivonatok átírása a Bukarest municípium 1-es kerülete polgármesterének jóváhagyásával történik, a Bukarest municípium Személynyilvántartó Igazgatósága előzetes láttamozása alapján.

A román anyakönyvi nyilvántartásba beírandó, a külföldi hatóságok által kibocsátott közigazgatási okmányok, valamint ezeknek külföldi közjegyző által hitelesített fordításai a következő követelményeknek kell megfeleljenek:

  • Az 1961. okt. 05-i Hágai Egyezményt aláíró országok intézményei által kibocsátott okmányok széljegyzetet kell tartalmazzanak.

  • Azokban az államokban kibocsátott okmányoknál, amelyekkel Románia jogi segédleti egyezményt vagy szerződést kötött, nem szükséges a felülhitelesítés (apostila),vagy más hasonló formaság.

  • Azon okmányoknál, amelyek nem sorolhatóak be az a és b pontba, szükséges a felülhitelesítés az 1992/105-ös Törvény 162-es cikkelye alapján.

  • Az átírási kérést személyesen, közjegyzői különleges meghatalmazással kinevezett meghatalmazott, vagy ügyvédi meghatalmazással, azon közigazgatási egység polgármesteréhez kell címezni, ahol az okmány tulajdonosának a lakhelye van.

A 14 éven felüli kiskorúak, a születési bizonyítványuk átírását a maguk nevében kérvényezhetik az egyik szülő vagy kinevezett gyámjuk jelenlétében: abban az esetben, ha a szülők különböző lakhelyűek, bármelyik polgármesteri hivatal jogosult az okmány átírására, amelynek a területén a szülők lakhelye van.

A külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok azon közigazgatási egység polgármesterétől kérvényezhetik, ahol az utolsó romániai lakhelyük volt, vagy abban az esetben, ha nem volt romániai lakhelyük, Bukarest municípium 1-es kerületének polgármesterétől.

A házassági okiratok átírása esetén, a kérést azon közigazgatási egység polgármesteréhez kell címezni, ahol a házastársak közös lakhelye van, vagy abban az esetben, ha azok különböző lakhelyűek, bármelyik polgármesteri hivatalhoz, ahol egyiküknek a lakhelye van.

A halotti okiratok átírása esetén a kérést azon közigazgatási egység polgármesteréhez kell címezni, ahol a kérvényező lakhelye van, vagy azon közigazgatási egység polgármesteréhez, ahol az elhunyt személy utolsó romániai lakhelye volt. A külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok esetén az okmány kibocsátására jogosult polgármesteri hivatal meghatározásához szükséges azon Helyi Személynyilvántartó Közszolgálat által kibocsátott igazolás, amelyhez az illető utolsó romániai lakhelye tartozik.

Azon külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok, akiknek nincsen érvényes igazoló okiratuk, hanem csak érvénytelen útlevéllel, vagy beutazási engedéllyel rendelkeznek, kérvényezniük kell azon Helyi Személynyilvántartó Hivataltól, a melyhez az utolsó lakhelyük tartozik, egy olyan bizonyítvány kibocsátását, amely bizonyítja, hogy hogyan szerepelnek a helyi adatbázisban: a bizonyítvány, az érvénytelen útlevél, vagy beutazási engedély alapján történik majd az illető személyek beazonosítása az anyakönyvi hivataloknál.

Szükséges okmányok

  • Az átírási kérés mellé szükséges mellékelni a külföldi hatóságok által kiállított anyakönyvi bizonyítványt, vagy kivonatot eredeti formában, fénymásolatban és hitelesített fordításban.

  • Esetenként a születési és házassági bizonyítványok fénymásolatát, a személyi igazolványok és útlevelek fénymásolatát.

  • Mindkét házastárs közjegyzőnél hitelesített nyilatkozatát, hogy milyen nevet használ a házasság után, abban az esetben ha a külföldön kiadott házassági bizonyítvány, vagy kivonat nem tartalmazza ezt.

  • Abban az esetben, ha a kiskorú szülei különböző lakhellyel rendelkeznek, az a szülő, aki kérvényezi az átírást az anyakönyvvezető előtt nyilatkozatot ad a kiskorú lakhelyét illetően: abban az esetben, ha az átírást meghatalmazott kérvényezi, közjegyző által hitelesített nyilatkozat szükséges a kiskorú lakhelyéről, ha erre a meghatalmazás szövege nem terjed ki.

Nyomtatványok

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People