A házasság felbontása adminisztratív úton

Az anyakönyvvezető megállapítja a házasság felbontását adminisztratív úton amennyiben, a házastársak beleegyeznek a házasság felbontásába és nincs kiskorú gyerekük, akár házasságból született akár örökbefogadott.

A házasság felbontására irányuló kérvény

A házasság adminisztratív úton való felbontását írásban kell kérni, személyesen mindkét házastárs által, az az anyakönyvvezető előtt, ahol a házassági bejegyzés van, vagy a házastársak utolsó közös lakhelyén.

A házasság felbontási kérésében a házastársak személyes felelősségükre nyilatkozzák hogy:

  • beleegyeznek a házasság felbontásába;

  • nincs kiskorú gyerekük házasságból, vagy örökbefogadott;

  • egyik házastárs sincs tilalom alá helyezve;

  • nem kérték más intézménytől a házasság felbontását.

A házasság felbontására irányuló kérvény letevése

A házasság felbontási kérés letevésekor az anyakönyvvezető a következő dokumentumokat kéri:

  • a házastársak születési és házassági bizonyítványait, eredetiben és másolatban;

  • a személyazonossági iratokat, eredetiben és másolatban;

  • hitelesített közjegyzői nyilatkozatot, abban az esetben amelyben az utolsó közös lakhely nem azonos a személyigazolványban szereplő lakhellyel.

Lebonyolítás

Az anyakönyvvezető beiktatja a kérést és 30 napos határidőt ad, a kérés letevésétől számítva, az esetleges kérés visszavonás esetére.

A 30 nap leteltével, amennyiben a házastársak kitartanak a házasság felbontása mellett, egy újabb nyilatkozatot tesznek le az anyakönyvvezető előtt.

Az anyakönyvvezető megállapítja a házastársak beleegyezésével felbontott házasságot és kiállítja a válási bizonyítványt, amelyet legtöbb 5 napon belül átad a volt házastársaknak.

Amennyiben a válási bizonyítvány elvesz, ellopják, megsemmisül, az anyakönyvvezető egy másolatot állít ki, az archívumban megőrzött eredeti példány alapján, egyik volt házastárs személyes vagy közjegyzői hatalmazással bíró kérése alapján. A kérést ahhoz a személynyilvántartóhoz, vagy polgármesteri hivatalhoz kell letenni ahol a válási dosszié megtalálható.

Nyomtatványok

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People