Divorțul pe cale administrativă

Ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

Cererea de divorț

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

În cererea de divorț soții declară pe proprie răspundere că:

  • sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;

  • nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați;

  • niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție;

  • nu au mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.

Depunerea cererii de divorț

La depunerea cererii de divorț, ofițerul de stare civilă delegat solicită soților următoarele documente:

  • certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și copie;

  • documentele cu care se face dovada identității, în original și copie;

  • declarație autentificată în fața notarului public, în situația în care ultima locuință comună nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscrisă în actele de identitate.

Soluționare

Ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, dacă soții stăruie să divorțeze, vor da o nouă declarație în fața ofițerului de stare civilă delegat.

Ofițerul de stare civilă delegat constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eliberează certificatul de divorț, document ce va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.

În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foștii soți, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Cererea se depune la SPCLEP sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț.

Formulare

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People