A többnyelvű anyakönyvi kivonatok kibocsátása

A polgármesteri hivatalok keretén belül működő anyakönyvi hivatalok, kérés alapján többnyelvű anyakönyvi kivonatokat bocsáthatnak ki az igénylőknek. Ezek ugyanolyan bizonyító okmányok, mint az anyakönyvi bizonyítványok, amelyeket a személy vagy az erre jogosultak felmutathatnak azon országok hatóságainál, amelyek aláírták a Nemzetközi Anyakönyvi Bizottság 1976. szeptember 8-án, Bécsben ratifikált 16-os számú Egyezményét, melyhez Románia is csatlakozott 2012-ben.

A tagországok erre hivatott hatóságai által a 16-os számú Egyezmény alapján kiadott többnyelvű anyakönyvi kivonatok érvényesek fordítás, hitelesítés vagy más hasonló formalitás nélkül és ugyanolyan körülmények között használhatóak, mint az anyakönyvi bizonyítványok az Egyezmény területén.

A 16-os számú Egyezményt aláíró országok a következőek:

 1. Belga Királyság

 2. Bosznia-Hercegovina

 3. Bulgár Köztársaság

 4. Észt Köztársaság

 5. Francia Köztársaság

 6. Görög Köztársaság

 7. Holland Királyság

 8. Horvát Köztársaság

 9. Lengyel Köztársaság

 10. Litván Köztársaság

 11. Luxemburgi Nagyhercegség

 12. Macedón Köztársaság

 13. Moldovai Köztársaság

 14. Montenegró

 15. Német Szövetségi Köztársaság

 16. Olasz Köztársaság

 17. Osztrák Köztársaság

 18. Portugál Köztársaság

 19. Románia

 20. Spanyol Királyság

 21. Svájci Konföderáció

 22. Szerb Köztársaság

 23. Szlovén Köztársaság

 24. Török Köztársaság

 25. Zöld-foki Köztársaság

A születési bizonyítványok és a házasságlevelek többnyelvű kivonatát a tulajdonosnak vagy annak törvényes képviselőinek, míg a halotti bizonyítvány többnyelvű kivonatát a családtagoknak vagy más jogosult személyeknek bocsátják ki. A többnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadhatóak más személynek is közjegyzői felhatalmazás alapján.

A többnyelvű anyakönyvi kivonatok igénylésekor a romániai lakhelyű román állampolgároknak érvényes személyazonossági igazolványt kell felmutatniuk.

A 14 évet betöltött kiskorúaknak, akár rendelkeznek, akár nem személyazonossági igazolvánnyal, joguk van többnyelvű anyakönyvi kivonatot kérni saját nevükben, esetenként az egyik szülő vagy gyám felügyelete alatt, ebben az esetben a típuskérelmet ők is aláírják.

Az Európai Unió és a Svájci Konföderáció állampolgárai, akiknek anyakönyvi iratait Romániában állították ki, azon államban kiállított személyazonossági igazolványt, illetve érvényes útlevelet mutatnak fel, amelynek állampolgárai.

A külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok és idegen országok állampolgárai, akiknek anyakönyvi okmányai Romániában vannak bejegyezve, a többnyelvű anyakönyvi kivonatok kibocsátásánál érvényes útlevéllel igazolhatják magukat.

A hontalanok, akiknek anyakönyvi iratait Romániában állították ki, s akiknek ideiglenes vagy hosszú távú tartózkodási engedélyük van Romániában, érvényes útlevéllel igazolják magukat a hontalanokra vonatkozó, New Yorkban 1954-ben aláírt konvenció értelmében, melyhez Románia a 2005/362 sz. Törvény által csatlakozott.

A kérvényezők kérésére egyszerre több kivonat is kiadható ugyanazon anyakönyvi bejegyzés alapján.

A kiadáshoz szükséges okmányok

A többnyelvű anyakönyvi kivonat kérvényezésénél a következőket kell felmutatni:

 • Kérés

 • A kivonat tulajdonosának, vagy az őt képviselő személy személyazonossági bizonyítványa

 • Közjegyzői felhatalmazás a felhatalmazottak esetében

Nyomtatványok

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People