A születési okirat kiállítása

A születési okiratot az a helyi közigazgatási hatóság állítja ki, amelynek területi közigazgatási körzetében az esemény bekövetkezett.

A születés bejelentésére a szülők egyike köteles, ha pedig különfélék ebben megakadályozzák őt, a bejelentési kötelezettség a születésnél jelen lévő más személyekre vagy a születés helyszínét képező egység személyzetére, a megszületésről tudomást szerzett rokonokra vagy szomszédokra hárul.

A születés bejelentési határideje:

  • 30 nap az élve született gyermek esetében,

  • 3 nap, a halva született gyermek esetében,

  • 24 óra, ha az élve született gyermek a 30 napos időtartam alatt elhunyt,

  • 30 nap, az egy évet be nem töltött, az anya által a kórházban elhagyott, vagy talált gyermek esetében.

Szükséges iratok

  • A születést megállapító orvosi bizonyítvány.

  • Az anya és a bejelentő érvényes személyazonossági igazolványa.

  • Házassági bizonyítvány, eredeti és másolat, amennyiben a szülők családneve nem azonos, írásos nyilatkozat a gyermek családnevére vonatkozóan.

  • A házasságon kívül született gyermek esetében az apaságot elismerő nyilatkozat, amelyet a közjegyző vagy a születést bejegyző anyakönyvvezető előtt lehet megtenni, amelyből ki kell tűnjön a gyermek családneve, ehhez csatolni kell az anya írásos beleegyezését; kiskorú apa esetében a törvényes képviselő jelenléte kötelező.

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People