Înregistrarea decesului

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul.

Pot declara decesul membrii familiei decedatului sau în lipsa acestora:

  • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul,

  • orice persoană care are cunoștință despre deces.

Documente necesare

  • Certificatul medical constatator al decesului.

  • Actul de identitate al celui decedat.

  • Certificatul de naștere și de căsătorie al celui decedat

  • Documentul de evidență militară al celui decedat.

  • Actul de identitate valabil al declarantului.

Termenul de declarare a decesului

  • 3 zile de la data încetării din viață, în cazul morții naturale.

  • 48 ore, în cazul unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, și este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People