Eliberarea cărții de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an. Actele se depun la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate,

  • documentele deţinute, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie,

  • 3 fotografii color, mărimea 3 × 4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm,

  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii,

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People