Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Instituția noastră nu emite cărți de identitate și nu efectuează programări în vederea depunerii cererilor pentru emiterea cărților de identitate.

Pentru aceste informații vizitați pagina serviciilor locale.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoțit de reprezentantul său legal, are obligația de a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor la care este arondat cu domiciliul sau cu reședința.

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate,

  • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu

  • certificatul de naştere al minorului, original şi copie,

  • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care se stabilește căruia dintre părinți îi este încredințat minorul, dacă părinții sunt divorțați, original și copie,

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistentă socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament. În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii. Pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celalalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People