Eliberarea actului de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării

Instituția noastră nu emite cărți de identitate și nu efectuează programări în vederea depunerii cererilor pentru emiterea cărților de identitate.

Pentru aceste informații vizitați pagina serviciilor locale.

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate,

  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul,

  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie,

  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie,

  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,

  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie,

  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,

  • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul,

  • un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, - cu fotografie de dată recentă, original şi copie,

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People