Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor

Certificatele privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor sunt eliberate de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor. Aceste certificate urmează să fie folosite în străinătate în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.

Cererile pentru eliberarea acestor certificate pot fi depuse atât la serviciile publice de evidență a persoanelor, cât și la oficiile de stare civilă.

Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Documente necesare:

  • Cerere

  • Actul de identitate

  • Procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului și a cetățeniei române, în original.

Formulare

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People