Eliberarea unei cărții de identitate provizorii cetățeanului român cu domiciliul în străinătate și reședința în România

Cetățenii români domiciliați în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar, depun la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia au reședința, următoarele documente:

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România,
  • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copie,
  • certificatul de naștere, original și copie,
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie,
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie,
  • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie,
  • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie,
  • două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm,
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate,

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People