Atribuire CNP

Cetățenii români care vor să solicite pașaport simplu electronic, vor depune cerere scrisă pentru atribuirea CNP la serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor, indiferent de locul nașterii sau al ultimului domiciliu avut în țară.

Cetățenii români care au nevoie de CNP la casa județeană de pensii vor depune cerere scrisă pentru atribuirea CNP la serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în țară.

Documente necesare:

  • Cerere;

  • Certificatele de stare civilă eliberate de autoritățile române (original și copie);

  • Document de identificare valabil (act de identitate sau pașaport, eliberat de autoritățile străine, original și copie);

  • Documentul prin care se face dovada cetățeniei române, după caz (original și copie).

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People