Susținătorul instituției:
Consiliul Județean Covasna

Eliberarea actelor de identitate pe perioada instituirii stării de urgență

24 martie 2020, 09:16

Pentru evitarea prezentării la sediul serviciilor de evidentă a persoanelor a unui număr mare de cetățeni, pe perioada stării de urgentă vor fi eliberate acte de identitate doar pentru situații deosebite care implică pierderea, furtul ori distrugerea documentului de identitate.

Potrivit dispozițiilor art. 14 din Anexa 1 la Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României „se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgentă".

În această perioadă nu se depun cereri pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței/FLOTANT.

Potrivit Declarației pe proprie răspundere actualizată, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate, rubrica adresa locuinței se va completa cu adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identitate.

Model Declarație pe propria răspundere

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People