Közérdekű információk

A Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat a Megyei Tanács alárendeltsége alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező közintézmény.

A hivatal szerepe bíztosítani megyeszinten azon jogszabályok alkalmazását, amelyek a személynyilvántartási tevékenységet szabályozzák.

A folyamatos valamint a beruházási kiadások finanszírozását a saját jövedelmek, a Megyei Tanács helyi költségvetéséből erre a célra jóváhagyott szubvenció, a Belügyminisztérium költségvetéséből származó állami szubvenció, adományok és támogatások bíztosítják, a törvények értelmében.

A ráruházott hatáskör betöltésében, a Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat együttmüködik a Megyei Tanács, a Belügyminisztérium többi struktúráival és együttmüködési kapcsolatot fejleszt ki közintézményekkel, egyesülettekel, gazdasági vállalatokkal, valamint természetes személyekkel a közérdekű feladatokban, az érvényes jogszabályok szerint.

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județul Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People